Home Produkty Kontakty

4.1. Šnekové separátory vtoků samostatné SEPMR

Šnekové separátory jsou určeny zejména pro separaci vtoků
od výlisků v lisovnách plastů. Separátory jsou univerzální zařízení,
určená pro trvalý provoz, s nastavitelnou separační štěrbinou, 
seřiditelnou stěrkou a sklonem, popř. výškou.

Samostatné šnekové separátory vtoků
jsou zpravidla kompletovány
s vynášecími pásovými dopravníky.

Zdarma je konzultace a otestování dílů
s doporučením provedení šnekového
separátoru a rozhazovačů

Přednosti samostatných šnekových separátorů vtoků:

 • vysoká účinnost separace
 • jednoduché nastavení separátorů v širokém rozsahu parametrů
 • prohlášení o shodě vydávané pro šnekové separátory vtoků

Vyrábí se 2 modely samostatných šnekových separátorů vtoků:

 • Universalní šnekové separátory SEPMR04 na samostatné podstavě,
 • integrovaný pohon EB v separačním válci nebo asynchronní pohon 400V
 • šířka separačního válce 600mm
 • samostatná podstava (i výškově nastavitelná)
 • vlastní elektrospouštěč
 • Mini šnekové separátory  MiniSEPMR05
 • Levostranný i pravostranný šnek
 • Šířka separačního válce 560mm
 • Minimální zástavbové rozměry
 • Použití zejména se spodními vynášecími dopravníky (v lisu)

 

Marting s.r.o. | Filipínského 59, 615 00 Brno (Židenice) | tel.: +420-548 213 964-6 | e-mail: marting@marting.cz

webdesign> eX-press.cz